Hartmanes konsultāciju centrs

Starptautiskā šķīrējtiesa “Rietumi – Austrumi”

Šķīrējtiesa izšķir jebkuru civiltiesisku strīdu, izņemot Civilprocesa likuma 487.pantā norādītos strīdus, kurus nevar nodot izšķiršanai šķīrējtiesām. Šķīrējtiesa neizšķir strīdus, kurus saskaņā ar likumu var izskatīt tikai tiesa.

 

Starptautiskā šķīrējtiesa "RIETUMI-AUSTRUMI" ir šķīrējtiesa ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi strīdu risināšanā.

Apmeklētāju pieņemšanas un atrašanās vieta:
Brīvības Gatve 236-65, Rīgā
Tel. 29284543
e-pasts: s.hartmane@gmail.com

Apmeklētāju pieņemšanas kārtība un laiks:
darba dienās pēc vienošanās (ar iepriekšēju pierakstu, zvanot uz norādīto telefona numuru vai sazinoties ar e-pasta palīdzību)