Hartmanes konsultāciju centrs

PSIHOTERAPIJA       TERAPIJA

Terapeita darba valodas: latviešu valoda un krievu valoda

 

Psihoterapija ir mijiedarbības process starp personu vai grupu un terapeitu. Tās mērķis ir saprast nomācošu domu, jūtu vai uzvedības cēloņus un apjomu, lai atrisinātu problēmu un ļautu pilnvērtīgi funkcionēt. Psihoterapijā visbiežāk risina indivīda garīgās un emocionālās problēmas, bet tā var arī palīdzēt veidot personību un ļaut dziļāk izprast sevi.

 

Psihoterapeitiskajā darbā ļoti svarīga loma ir klienta un terapeita kopīgi izvirzītam darba mērķim, kas psihoterapijas procesā nereti mainās, jo padziļinās klienta izpratne par sevi. Psihoterapijas procesā veidojas īpaša vide jeb psihoterapeitiskās attiecības, kas ļauj klientam justies pietiekami droši, lai dziļāk izprastu sevi un spētu mainīties.
Psihoterapija klientam palīdz labāk apzināties jūtas, domas, rīcību, grūtību veidošanās mehānismus, palīdz izvirzīt dzīves prioritātes, pieņemt lēmumus un rīkoties saskaņā ar tiem. Vispārīgs psihoterapijas mērķis ir uzlabot klientu dzīves kvalitāti. 

                                 

Psihoterapijas ilgums ir atkarīgs no risināmo problēmu loka un tā, kādu rezultātu klients vēlas sasniegt. Ja grūtības veidojušās gadiem vai gadu desmitiem un cilvēkam ir maz veselīgas dzīves pieredzes, vai arī klients vēlas sasniegt augstu personības brieduma līmeni, tad nepieciešams ilgāks laiks, lai atrastu spēkus un resursus sasniegt vēlamo.

 

Terapijas sesijas ir pieejamas gan klātienē, gan izmantojot Skype, tādejādi pārvarot fizisko attālumu ierobežojumus.