Hartmanes konsultāciju centrs

KOUČINGS

"ICF defines coaching as partnering with clients in a thought-provoking and creative process that inspires them to maximize their personal and professional potential, which is particularly important in today's uncertain and complex environment."

- International Coaching Federation

 

Kouča darba valodas: latviešu valoda un krievu valoda

Kas ir koučings?

Koučinga jēga ir virzība uz mērķi. Tas ir process, kurā kouča vadībā tiek veicināta un pozitīvi ietekmēta cilvēka attīstība, izaugsme un rezultātu sasniegšana.

 

Koučings palīdz cilvēkam pietuvoties savām bezgalīgajām potenciālajām iespējām, saprast savu lomu vai uzdevumu un pašam uzņemties atbildību par turpmākajām darbībām.

 

Koučingu izmanto ne tikai biznesā, bet arī personīgā dzīvē, karjeras veidošanā, pedagoģijā, sportā, u.c. Koučings neatkarīgi no sfēras, kur to izmanto, ir māksla ietekmēt cilvēka rezultativitātes paaugstināšanu, apmācību un attīstību.

 

Koučinga sesijas ir pieejamas gan klātnienē, gan izmantojot Skype, tādejādi pārvarot fiziskā attāluma ierobežojumus.

Kādi ir koučinga ieguvumi?

Izmantojot koučingu, cilvēki sasniedz savus mērķus daudz efektīvāk un ātrāk, kā arī rada skaidru apjausmu par to, vai viņu izvēlētais attīstības virziens tiešām ir tas, kas viņiem ir svarīgi, nozīmīgi un prioritāri. Pateicoties profesionālam kouča atbalstam, cilvēks pats pastāvīgi formulē mērķus, izstrādā dažādas stratēģijas to sasniegšanai un realizē visveiksmīgāko no tām. Koučings var mobilizēt maksimumu cilvēka potenciāla, lai to izmantotu gan viņa paša labā, gan organizācijas labā.


Koučings ir orientēts uz nākotni, ļaujot darbā ar savu tagadni, no cita skata punkta paskatīties uz dzīvi, apzināt savas patiesās vērtības, atbrīvoties no iekšējām barjerām, kas kavē mērķu sasniegšanu, iemācīties atrast un pieņemt savus lēmumus, izdarīt izvēles un uzņemties arī atbildību par izdarītās izvēles sekām.

AKTUALITĀTES