Hartmanes konsultāciju centrs

INDIVIDUĀLIE SISTĒMISKIE SAKĀRTOJUMI

 

Sistēmiskie sakārtojumi nav ne psiholoģijas nozare, ne dziedniecība, bet gan darbs ar energoinformatīvo lauku, kas mēdz risināt gan psiholoģiskas, gan sociālas, gan garīgas, gan fiziskās veselības problēmas. Pazīstamākā no sistēmisko sakārtojumu metodēm ir Berta Helingera metode. Sistēmiskie sakārtojumi notiek gan individuālā darbā ar terapeitu, gan grupā, kuras darbu vada terapeits.

 


Klasiskie sistēmiskie sakārtojumi ir piemēroti darbam ar praktiski jebkurām cilvēka dzīves problēmām, grūtībām, sartežģītām situācijām:

  • Attiecības: ģimenē, darbā, draugi, partneri, biznesā u.c.

  • Veselība: psihosomātika, hroniskas slimības, nelaimes gadījumi

  • Jūtas, emocijas, stāvokļi: vientulība, bailes, fobijas, trauksme, vaina, depresija, agresija, aizvainojums, suicidālas tieksmes

  • Situācijas: sarežģītas situācijas, kas atkārtojas, konflikti, nav savas vietas sajūtas, dzīves strupceļš, dzīves krīzes, atkarības un līdzatkarības, hroniskas neveiksmes, traumatisms, vardarbība, zaudēti bērni, nepabeigtas attiecības

  • Struktūras: darbs, nauda, mērķi, jēga, lēmumi, resursi, attīstība


Sistēmiskais sakārtojums – veids, kā meklēt un koriģēt ierobežojumus, kuri bloķē mūsu centienus būt veiksmīgiem, veseliem un laimīgiem. Tas plaši pasaulē ir atzīts par vienkāršu un efektīvu veidu sarežģītu dzīves situāciju risināšanā.


Sakārtojumu procesā rastie risinājumi atbrīvo iekšēji sevī bloķētos spēkus, kas kļūst par resursu vēlamo izmaiņu īstenošanai, lai veidotu stingru pamatu savai nākotnei.

Individuālie sakārtojumi individuālā sesijā


Cena: 70EUR
Individuālās sesijas ilgums: 60 min.
Norises biežums: pēc pieprasījuma, ieteicamais starpposms starp sesijām 3 nedēļas
Norises vieta: individuālās sesijas notiek klātienē, sakārtojuma vadītāja telpās.

Individuālie sakārtojumi ir unikāla īstermiņa terapijas metode, kas ļauj veikt jebkuras sarežģītas dzīves situācijas diagnostiku, ieraudzīt, kas patiesībā notiek dvēseles dziļumos. Un ieraugot esošās problēmas iemeslu, maigā un ekoloģiskā veidā to novērst...

Individuālā darba formātam ir savas priekšrocības attiecībā pret grupas darba formātu:
1)    Operativitāte. Individuālais sakaŗtojums var tikt veikts uzreiz, kā tikai rodas klienta aktuāls pieprasījums. Un priekš tā nav nepieciešams gaidīt grupas sesiju, jo visi nepieciešamie darba instrumenti, priekšmeti – aizvietotāji, parasti ir terapeita rīcībā.
2)    Sesijas norises laika elastīgums. Ar klientu tiek saskaņots sesijas norises laiks viņam pieņemamā laikā pēc nepieciešamības.
3)    Darba telpas informatīvā drošība. Individuālā darba formāts nodrošina klientam maksimāli aizsargātu un drošu telpu. Tas īpaši svarīgi ir publiski pazīstamiem cilvēkiem, kā arī klientiem, kuriem ir sarežģīti stāstīt par savām, problēmām, grūjtībām citu nepazīstamu cilvēku klātbūtnē (grupas formāts). Šis formāts ir ideāli piemērots delikātu jautājumu risināšanai, kurus klients nevēlas darīt zināmus citiem cilvekiem.
4)    Pilnīga konfidencialitāte. Individuālā darba formātā visa klienta atklātā informācioja garantēti paliks zināma tikai terapeitam un pašam klientam.
5)    Konteksta rāmji. Izmantojot sakārtojumos par aizvietotājiem figūras un priekšmetus, nevis cilvēkus (grupas darba formāts), vieglāk ir palikt tikai klienta pieprasījuma tēmas ietvaros, jo faktiski nepastāv iespēja, ka figūras-aizvietotātji sāks pašas no sevis rādīt un attēlot klientam kaut ko klienta sistēmā svarīgu, uz ko klients konkrētā brīdī nav gatavs/nevēlas skatīties.
6)    Darba dziļums un aktīva paša klienta dalība.

Individuālie sakārtojumi grupas sesijā


Cena:
75EUR - Personīgais sakārtojums grupā
35EUR - Dalība grupā bez sava personīgā sakārtojuma
Grupas sesijas ilgums: 120 min.- 180 min.
Dalībnieku skaits grupā: 6 – 9 dalībnieki
Norises biežums: 1 grupas sesija nedēļā, darba dienas vakarā (18:00-21:00)
Norises vieta: grupas sesijas notiek klātienē, sakārtojumu vadītāja telpās.

Grupas darbā kā sistēmas elementi darbojas reāli cilvēki, kas telpā kustas, runā un jūt reālas sajūtas un piedzīvo patiesas emocijas.

Grupas var veidoties gan no svešiem, gan no pazīstamiem cilvēkiem. Dalībnieku skaits var būt dažāds, no 3 līdz 12 un vairāk cilvēkiem. Viena cilvēka jautājuma izvērsums un sakārtojums grupā tiek dēvēts par uzstādījumu, jo cilvēki telpā tiek ‘uzstādīti’ noteiktās vietās, kas atbilst vietām jautātāja energoinformatīvā laukā. Šī lauka uzturēšana uzstādījuma norises vietā ir procesa vadītāja uzdevums.  Pēc uzstādījuma piesaistītā energoinformatīvais lauka struktūra tiek atlaista no norises vietas, un arī tā dalībnieki tiek atlaisti no tēliem, kuros tie iejutušies.

Uzstādījuma darbs balstās uz sajūtām, uz emocijām, uz to, ko piedzīvo katrs tā dalībnieks. Jebkuras darbības, ko veic dalībnieks, notiek pilnīgā saskaņā ar viņa tā brīža izjūtām.

Lai piedalītos grupā, priekšzināšanas nav nepieciešamas.