Hartmanes konsultāciju centrs

INDIVIDUĀLĀ TERAPIJA

Katrs cilvēks ir individuāls, tādēļ arī viņa problēma būs individuāla. Tās varētu būt grūtības saistītas ar attīstības vai personības krīzēm, stresa situācijām vai smagiem dzīves notikumiem, ģimenes attiecībām, vecāku – bērnu attiecībām un audzināšanas problēmas, starppersoniskie konflikti vai problēmas profesionālajā sfērā.


Individuālā terapija ļauj klientam dziļāk un pilnīgāk izprast savu dzīvi, jūtas, domas, un rīcību. Klients terapijā gan apzinās savas grūtības un to veidošanās mehānismus, gan atklāj tikai sev raksturīgās spējas un resursus, kas nepieciešami, lai dzīvotu labāk un pilnvērtīgāk. Vairāk apzinoties sevi un savas vajadzības, klients var pamatotāk lemt vai un ko mainīt savā dzīvē un rast drosmi rīkoties saskaņā ar to.

 

CENA

50EUR par 60 min. sesiju

75EUR par 90 min. sesiju

NORISES BIEŽUMS

Terapijas sākuma posmā terapijas sesijas notiek vienu reizi nedēļā, ar klientu iepriekš saskaņotā laikā

NORISES VIETA

Terapija pieejama klātienē, terapeita telpās, vai attālināti – caur Skype.

Atsevišķiem terapijas veidiem sesijas cena un ilgums var atšķirties, kas tiek norādīts konkrētās terapijas sadaļā.