Hartmanes konsultāciju centrs

ĢIMENES UN PĀRU TERAPIJA

Pāru terapija

Biežākais nesaskaņu un grūtību iemesls pāru attiecībās mēdz būt neprasme sarunāties. Terapijas galvenais mērķis ir uzlabot komunikāciju pārī, saprast pāra attiecību modeli, risināt attiecību grūtības un palīdzēt vienam otru pieņemt bez kritikas un aizspriedumiem. Lai saklausītu otra teikto, terapijas gaitā tiek apgūta efektīva dialoga metode, ar kuras palīdzību pāris iemācās izteikties un saklausīt viens otru.

Sistēmiskā ģimenes terapija

Sistēmiskā ģimenes terapijā darbs notiek gan ar visu ģimeni, gan ģimenes daļām: pāri, bērniem vai individuāli ar pieaugušajiem ģimenes locekļiem. Sistēmiskā ģimenes terapija ir īstermiņa un reizēm jau  viena sesija var būt ļoti palīdzoša. Ģimene tiek aplūkota un izprasta kā sistēma, kurā izmaiņas, kas skar vienu no tās locekļiem, mijiedarbības ietekmē atstāj iespaidu uz katru tās locekli un visā ģimenes sistēmā. Galvenais terapeitiskais mērķis - uzlabot komunikāciju ģimenē, risināt attiecību grūtības, palīdzēt saprast un pieņemt sarežģītas dzīves situācijas (tuvinieku nāve, vecāku šķiršanās, nopietnas fiziskas vai garīgas saslimšanas u.c.).

CENA

75EUR par 90 min. sesiju
pārim

NORISES BIEŽUMS

Terapijas sākuma posmā terapijas sesijas notiek vienu reizi nedēļā, ar klientiem iepriekš saskaņotā laikā

NORISES VIETA

Terapija pieejama klātienē, terapeita telpās, vai attālināti – caur Skype, ZOOM vai citu platformu.