Hartmanes konsultāciju centrs

DRĀMAS TERAPIJA

Drāmas terapija ir viens no četriem mākslas terapijas veidiem. Tās pielietojums ir daudzpusīgs un tā var palīdzēt ikvienam uzlabot emocionālo, kognitīvo, fizisko un sociālo veselību, kā arī veicināt personīgo izaugsmi. Atšķirībā no teātra, drāmas terapijā mērķtiecīgi izmanto drāmas un teātra elementus – lomu spēles, stāstus, pasakas, metaforas, sapņus, maskas, grimu, priekšmetus, lelles, fotogrāfijas, asociatīvās kārtis, zīmējumu tehnikas u.c., lai sasniegtu noteiktos terapijas mērķus – simptomu mazināšanos, psihisko un fizisko integritāti, mentalizācijas spēju, emocionālās inteliģences prasmes un personības izaugsmi. Lai iesaistītos drāmas terapijā nav nepieciešamas īpašas mākslinieciskas dotības vai pieredze aktiermākslā.

Drāmas terapija ir zinātniski un medicīniski tehnoloģiski pamatota integratīvās terapijas metode, kura šobrīd ir ļoti populāra Anglijā, ASV un citās attīstītās un ekonomiski aktīvās valstīs, kurās drāmas terapija tiek izmantota arī kā life coaching (no angļu valodas – dzīves koučings) metode klienta darba spēju un dzīves kvalitātes uzlabošanai un attīstīšanai.

Ar drāmas terapiju var veicināt un sekmēt komunikāciju un attiecības, mācīšanos un izziņu, mobilizēšanos, izteiksmi un organizāciju jeb fizisko, garīgo un sociālo veselību, tādējādi sekmējot personības potenciālu attīstību un/vai atjaunojot viņa funkcijas labākas dzīves kvalitātes sasniegšanai.

Ar drāmas terapijas tehnikām iespējams palīdzēt cilvēkiem, kuri atmetuši cerības kaut ko savā dzīvē uzlabot vai mainīt. Drāmas terapija ļauj distancēties, tāpēc ir iespējams analizēt domas pirms un pēc agresijas izpausmes. Dramatiskajā spēlē pacients var izpētīt agresīvas ainas un ieraudzīt agresivitātes izraisītāju stimulu un apzināties to. Klients var gūt ieskatu viņa iekšējo konfliktu saistībā ar statusu un cieņu. Dramatiskā spēle dod iespēju attīstīt spējas regulēt agresiju, atpazīt, apzināt un vadīt savas emocijas. Veiksmīgi tiek pielietota darbā ar panikas lēkmēm, trauksmes un depresijas stāvokļiem.

KLIENTI:

Bērni no 6 g.v., pusaudži, pieaugušie

DRĀMAS TERAPIJA PIEMĒROTA:

Drāmas terapija parasti tiek izvēlēta kā terapijas veids, ar kuru:
* palīdzēt klientam izpaust, pārstrādāt (izstrādāt) un risināt emocionālus konfliktus;
* pārvarēt stresu un traumatisku pieredzi;
* sekmēt sevis apzināšanos, paaugstināt pašvērtību, atvieglot virzību uz realitātes izjūtu;
* attīstīt iekšējās kontroles izjūtu, veicināt spēju uzņemties atbildību par risinājumu meklēšanu un īstenošanu;
* stiprināt „Es” izjūtu;
* pilnveidot starppersonu mijiedarbību un kompetenci;
* regulēt uzvedību, attīstīt sociālās sekmes, veicināt dažādus adaptācijas procesus;
* atvieglot ārstēšanas procesu;
* atklāt vai apzināt savu iekšējo potenciālu un resursus, attīstīt mākslinieciskās spējas (radošumu, spontanitāti) utt.

DRĀMAS TERAPIJA NAV PIEMĒROTA:

Drāmas terapijas kontrindikācijas (kad DT nav izmantojama):

* akūti stāvokļi (ķirurģiskas iejaukšanās nepieciešamība, akūta psihoze),
* hroniskas saslimšanas paasinājums,
* nekompensēta arteriālā hipertensija,
* akūtas muskuļu un skeleta sāpes,
* dezorientācija laikā un telpā,
* paaugstināts spiediens acīs,
* redzes nerva bojājums ar izteiktu redzes bojājumu,
* dzirdes nerva bojājums ar izteiktu dzirdes bojājumu,
* grupā kontrindicēts piedalīties personām, kuras nespēj kontrolēt savus agresīvos impulsus un var apdraudēt citus grupas dalībniekus.

Īpaša piesardzība nepieciešama strādājot ar sekojošām slimību grupām:
1. Ļaundabīgie audzēji. Iedzimtas hemolītiskas anēmijas.
2. Asinsrites traucējumi
3. Neskaidras etioloģijas (izcelsmes) infekcijas slimības un drudža stāvokļi.
4. Hroniskas infekciozas saslimšanas akūtā (paasinājuma) stadijā (tuberkuloze, bruceloze u.c.)
5. Sirds, plaušu u.c. saslimšanas dekompensācijas stadijā.