Hartmanes konsultāciju centrs

VADĪTĀJU SUPERVĪZIJAS

Supervīzijas paredzētas uzņēmumu, biedrību, iestāžu un organizāciju visu līmeņu vadītājiem.

Darbs supervīzijās pēc pieprasījuma var tikt orientēts uz vadītāja profesionālās/emocionālās izdegšanas profilaksi/novēršanu; sociālās un emocionālās kompetences paaugstināšanu; vadības prasmju pilnveidošanu un stiprināšanu; karjeras plānošanu, attīstību un profesionālo izaugsmi; personāla atlases un vadības jautājumiem; jaunu vadības instrumentu ieviešanu; izmaiņām vadības/personāla sastāvā un šo izmaiņu integrāciju uzņēmumā, iestādē vai organizācijā; “nepopulāru” lēmumu pieņemšanas procesu; krīzes vadību; konfliktu vadību; pārmaiņu ieviešanas procesa vadību; vadību uzņēmuma, iestādes vai organizācijas reorganizācijas, restrukturizācijas vai likvidācijas procesā u.c. jautājumiem un vadības dilemmu risinājumiem pēc pieprasījuma.

Sesijas formāts:
individuālās supervīzijas sesijas

Sesijas ilgums:
1h sesija vai 1,5h sesija pēc vienošanās

Cena:
100EUR par 1h sesiju; 120EUR par 1,5h sesiju

Norises biežums:
1 sesija nedēļā, rekomendējamas vismaz 3-5 sesijas, maksimālais sesiju skaits nav ierobežots

Norises vieta:
supervīzijas pakalpojumi pieejami klātienē - supervizora telpās vai klienta telpās pēc vienošanās, vai attālināti – caur Skype.