Hartmanes konsultāciju centrs

VADĪBAS KOUČINGS

Vadības koučinga pakalpojums paredzēts gan biznesa/uzņēmuma īpašniekiem, gan visu līmeņu vadītājiem, gan individuāli, gan grupā, gan komandā. Vadības koučings var palīdzēt plānot gan viena/vairāku īpašnieku vai partnerības uzņēmuma izveidi, vadīt tā attīstību, reorganizāciju, pārmaiņu ieviešanu uzņēmumā, krīzes situāciju vadību uzņēmumā, gan arī attīstīt, motivēt padotos, uzlabot viņu darba rezultativitāti, optimizēt nosprausto mērķu sasniegšanu un paaugstināt darbinieku uzticamību korporatīvajām vērtībām utt.

Sesijas formāts:

individuālās sesijas vai grupas sesijas (vadītāju prasmju pilnveidošana dažādu organizāciju/uzņēmumu dažādu līmeņu vadītāju grupā)

Ja piesakās vairāki vadītāji  no vienas organizācijas, uzņēmuma vai projekta, tad ir pieejams komandas sesijas formāts, ja visi dalībnieki strādā vienā komandā, vai grupas sesijas formāts, ja dalībnieki nav vienas komandas locekļi

Minimālais dalībnieku skaits grupā/komandā ir 3 dalībnieki; maksimālais - 12 dalībnieki


Sesijas ilgums:

individuālā sesija - 1,5h

grupas sesija dažādu organizāciju/uzņēmumu dažādu līmeņu vadītājiem - 3h

grupas/komandas sesija vienas organizācijas/uzņēmuma/projekta ietvaros - 3h
 

Cena:

individuālā sesija - 150EUR

grupas sesija dažādu organizāciju/uzņēmumu dažādu līmeņu vadītājiem – 50EUR/dalībnieks/sesija

grupas/komandas sesija vienas organizācijas/uzņēmuma/projekta ietvaros – 350EUR/sesija


Norises biežums:

individuālā sesija – 1 līdz 2 reizes nedēļā

grupas sesija (dažādu organizāciju/uzņēmumu dažādu līmeņu vadītājiem) – 1 līdz 2 reizes mēnesī

grupas/komandas sesija vienas organizācijas/uzņēmuma/projekta ietvaros – 1 līdz 2 reizes mēnesī

Norises vieta:

koučinga pakalpojumi pieejami klātienē - kouča telpās vai klienta telpās pēc vienošanās (papildus apmaksājams laiks ceļam, ja norises vieta ārpus Rīgas pilsētas teritorijas), vai attālināti – caur Skype vai citu virtuālās tikšanās platformu (grupa/komanda)