Hartmanes konsultāciju centrs

UZŅĒMUMU ĪPAŠNIEKU STRĪDI

Strīdi, kas saistīti ar kopuzņēmumu tālāko darbību un stratēģiju, reorganizāciju, likvidāciju, darbības apturēšanu, paplašināšanu vai darbības jomas maiņu

Strīdi, kas saistīti ar uzņēmuma pamatkapitāla palielināšanu vai samazināšanu, akciju emisiju

 

Daļu/akciju pārdošana, jaunu dalībnieku/akcionāru iesaistīšana uzņēmumā

Uzņēmuma/tā daļas sadales vai pārdošanas strīdus jautājumi

Strīdi, kas saistīti ar uzņēmuma īpašnieku savstarpējo saistību izpildi/neizpildi

 

Strīdi, kas saistīti ar dalībnieku/akcionāru lēmumu pieņemšanu, dalību sapulcēs, uzņēmuma valdes/padomes locekļu ievēlēšanu, atsaukšanu; prasības celšanu/atsaukšanu pret viņiem utt.

Strīdi par uzņēmuma īpašnieka ieguldījumiem uzņēmumā, par radītajiem zaudējumiem uzņēmumam un/vai pārējiem līdzīpašniekiem