Hartmanes konsultāciju centrs

SUPERVĪZIJA SUPERVĪZORIEM

Supervīzijas paredzētas dažādās profesionālajās vidēs un jomās praktizējošiem supervizoriem, lai profesionāļu grupā savstarpēji atklātu un risinātu jautājumus un grūtības, kādas kuram rodas vadot individuālas, komandas vai grupas supervīzijas saviem klientiem un veicot savu supervizora profesionālo darbību kopumā, t.sk., arī sociālo un emocionālo kompetenču pilnveidošana un profesionālās/emocionālās izdegšanas prevencija, izmantojot dažādas tehnikas, pieejas un metodes supervīzijas darbā supervizoru supervīzijas grupā.

Sesijas formāts:
individuālās supervīzijas sesijas
grupas supervīzijas sesijas: īstermiņa grupas, vienreizējās grupas, pastāvīgā grupa
minimālais dalībnieku skaits grupā ir 5 dalībnieki (vienreizējās grupās – minimāli 3 dalībnieki)

Sesijas ilgums:
individuālā sesija – 1h vai 1,5h pēc vienošanās
grupas sesija - 3h

Cena:
individuālā sesija – 60EUR par 1h sesiju; 75EUR par 1,5h sesiju
grupas sesija – 35EUR/dalībnieks/sesija
vienreizējās grupās – 40EUR/dalībnieks/sesija

Norises biežums:
individuālā supervīzija – 1 reize nedēļā
grupas supervīzija:
vienreizējās grupas sesijas – 1 reize mēnesī, regulāri katra mēneša pirmajā trešdienā, plkst 17:00-20:00, arī vasaras periodā
īstermiņa grupas sesijas – 1 reize mēnesī (min 1 sesija), īstermiņa grupas formāts pieejams pēc konkrētas supervizoru grupas pasūtījuma
pastāvīgās grupas sesijas – 1 reize mēnesī, norises periods septembris – jūnijs; jūlijs-augusts brīvs; iespēja pievienoties jauniem dalībniekiem grupai septembrī, sezonas 1.sesijā ar grupas akceptu

Norises vieta:
supervīzijas pakalpojumi pieejami klātienē – supervizora telpās vai klienta telpās pēc vienošanās, vai attālināti – caur Skype vai citu virtuālās tikšanās platformu (grupa)