Hartmanes konsultāciju centrs

STUDENTU SUPERVĪZIJA

Šis supervīzijas veids galvenokārt ir paredzēts studentiem (maģistrantiem) - uzņēmējdarbības vadības, supervīzijas, vadības psiholoģijas un supervīzijas, izglītības vadības, starptautiskā mārketinga un biznesa vadības, veselības vadības, personāla vadības, projektu vadības, sabiedrisko attiecību vadības u.c. vadības jomu maģistrantiem, kā profesionālās izaugsmes atbalsta instruments savu profesionālo gaitu pirmssākumā -  studiju laikā, prakses laikā un studiju noslēgumu darbu izstrādes un pirmsaizstāvēšanas posmā. Studentu supervīzijas pakalpojums ir pieejams gan augstākās izglītības iestādēm (augstskolām) sadarbībai tajās studējošo maģistrantu atbalstam, gan arī individuāli katram studentam pēc viņa personīga pieprasījuma.

Sesijas formāts:
individuālās supervīzijas sesijas vai grupas supervīzijas sesijas

Sesijas ilgums:
individuālās sesijas – 1h
grupas sesijas – 3h

Cena:
individuālās sesijas – 45EUR/sesija
grupas sesijas – 240EUR/sesija/kopā par visiem grupas dalībniekiem, 9 līdz 12 dalībnieki grupā
(par grupas sesijas cenām dalībnieku grupām līdz 9 dalībniekiem jāvienojas atsevišķi)

Norises biežums:
individuālās sesijas – pēc vienošanās, bet vēlams ne biežāk kā 1 sesija nedēļā
grupas sesijas – viena sesija nedēļā vai retāk pēc vienošanās

Norises vieta:
supervīzijas pakalpojumi pieejami klātienē – supervizora telpās vai klienta nodrošinātās telpās iespējamas supervīzijas sesijas attālināti, izmantojot Skype videokonferences platformu vai citu virtuālās tikšanās platformu