Hartmanes konsultāciju centrs

SISTĒMISKAIS KOUČINGS

Klients ir sistēmas daļa. Sistēmiskajā koučingā klients tiek uztverts kā daļa no sistēmas – ģimenes, organizācijas/uzņēmuma, grupas, reliģiozās piederības, nācijas, valsts utt.

Cilvēks kā daudzlīmeņu sistēma. Pats cilvēks ir daudzlīmeņu sistēma: Ķermenis-Emocijas-Intelekts-Gars; Es-Bērns-Laulātais-Vecāks utt.

Sistēmu savstarpējā saistība. Visas daļas sistēmā – kā mazajā (paša cilvēka), tā arī lielajā (sociums) ir cieši savstarpēji saistītas un ietekmē viena otru. Šī iemesla dēļ tikai “atsevišķu punktu” risinājums problēmas atrisināšanai nav pietiekams.

Globāls skatījums uz problēmu. Sistēmiskā pieeja ļauj paskatīties uz problēmu, iekļaujot visas savstarpējās saiknes, identificēt tās slēptos iemeslus, nokļūt līdz patiesībai un rast labāko risinājumu klientam.
Vērtīgi rezultāti. Klients apzinās notiekošā jēgu un iegūst iespaidīgus (reizēm pat sākotnēji šokējošus) rezultātus.

Sesijas formāts:
grupas, komandas vai individuālās sesijas

Sesijas ilgums:
individuālā sesija – 1h-1,5h

grupas vai komandas sesija – 3h

Cena:
individuālā sesija – 110EUR/h

grupas vai komandas sesija – 300EUR/16 dalībnieki, dalībnieku skaitam pārsniedzot 16 dalībniekus – pakalpojuma cena tiek noteikta pēc vienošanās

Norises biežums:
individuālā sesija – 1 sesija nedēļā, rekomendējamas vismaz 2-3 sesijas, maksimālais sesiju skaits nav ierobežots

grupas vai komandas sesija –  1-2 sesijas mēnesī, rekomendējamas vismaz 2-3, maksimālais sesiju skaits nav ierobežots

Norises vieta:

sistēmiskā koučinga pakalpojumi pieejami klātienē – kouča telpās vai klienta nodrošinātās telpās (papildus apmaksājams laiks ceļam). Iespējamas koučinga sesijas attālināti, izmantojot Skype videokonferences platformu vai citu virtuālās tikšanās platformu