+371 29284543

Hartmanes konsultāciju centrs

SAISTĪBU TIESĪBAS

Konsultācijas saistību tiesību jautājumos

Pirkuma, pārdevuma, maiņas, uzņēmuma, pakalpojumu, galvojumu, glabājuma, vekseļu, ķīlas, hipotēkas, ieskaita, cesijas, pilnvarojuma un citu nepieciešamos dokumentu projektu sagatavošana, saskaņošana un analīze

Pārstāvība ārpustiesas, pirmstiesas un tiesas procesos civiltiesisko strīdu risināšanā