Hartmanes konsultāciju centrs

PROFESIONĀLĀS IZAUGSMES (KARJERAS) SUPERVĪZIJA

Karjeras supervīzijas pakalpojums paredzēts kā individuālais atbalsta un profesionālās izaugsmes instruments karjeras izvēlē, plānošanā, karjeras attīstībā un izaugsmē, t.sk., arī profesijas nomaiņas procesā vai jaunas profesijas izvēles procesā. Karjeras supervīzija ir piemērota arī visos procesos un jautājumos, kas saistīti ar darba vietas maiņu, individuālās prakses plānošanu, uzsākšanu un attīstību, tālākās profesionālās darbības formas un vides izvēli – individuālā prakse, saimnieciskā darbība, savs uzņēmums, nevalstiska organizācija, darba tiesiskās attiecības ar darba devēju, zinātniskā darbība u.c., un šīs darbības plānošanu un uzsākšanu. Profesionālās izaugsmes supervīzijas ietvaros tiek izskatīti arī citi ar klienta profesionālo darbību saistīti jautājumi un grūtības pēc klienta pieprasījuma.

Sesijas formāts:
individuālās supervīzijas sesijas

Sesijas ilgums:
1,5h vai 2h pēc vienošanās

Cena:
100EUR par 1,5h sesiju
120EUR par 2h sesiju

Norises biežums:
individuālā supervīzija - 1 sesija nedēļā, rekomendējamas vismaz 3-5 sesijas, maksimālais sesiju skaits nav ierobežots

Norises vieta:
supervīzijas pakalpojumi pieejami klātienē - supervizora telpās vai klienta telpās pēc vienošanās, vai attālināti – caur Skype