Hartmanes konsultāciju centrs

ORGANIZĀCIJU KOUČINGS

Organizāciju/uzņēmumu koučinga pakalpojumi pieejami gan organizācijas/uzņēmuma darbinieku kolektīvam kopumā, gan atsevišķai nodaļai vai struktūrvienībai, gan konkrētiem darbiniekiem grupā vai individuālajās sesijās. Koučinga pieprasījums ir saistīts ar organizācijas/uzņēmuma darbības uzlabošanu vai pilnveidi, pārmaiņu ieviešanu, krīzes situācijām utt. Koučinga pakalpojuma pasūtītājs ir organizācija/uzņēmums (tā īpašnieki, akcionāri vai vadītājs), bet klients – šīs organizācijas/uzņēmuma norādītie darbinieki.

Atšķirībā no komandu koučinga, organizāciju/uzņēmumu koučinga klienti var būt darbinieki, kuri savstarpēji kopā neveido vienu komandu, bet, piemēram, strādā vienā nodaļā vai vienā pakļautības līmenī dažādās nodaļās/struktūrvienībās. Piem., uzņēmuma salonu administratori, dažādu filiāļu/struktūrvienību klientu apkalpošanas servisu darbinieki, pārdevēji utt. Koučinga sesijās tiek strādāts pasūtītāja izvirzītā un ar klientu (darbinieku/darbiniekiem) saskaņotā pieprasījuma ietvaros.

Koučinga sesiju saturs ir konfidenciāls (koučs klienta sniegto informāciju neizpauž ārpus sesijas ietvara, ja nav citāda vienošanās ar klientu), pasūtītājam pēc vienošanās tiek iesniegta ar klientu iepriekš saskaņota atskaite par sesiju norises laiku, vietu, ilgumu, tematu un par klientam nepieciešamajiem resursiem tālākai viņa darba snieguma uzlabošanai.

Sesijas formāts:
grupas sesijas (grupas dalībnieki nav vienas komandas locekļi)

individuālās sesijas organizācijas/uzņēmuma darbiniekiem (pasūtītājs ir organizācija/uzņēmums)

Sesijas ilgums:
1,5h individuālā sesija

3h/viena grupas sesija

pilnas dienas grupas koučinga sesija (10:00 - 17:00)

Cena:
110EUR par 1,5h individuālo sesiju

300EUR par 3h grupas sesiju līdz 12 dalībniekiem. Par pakalpojuma cenu grupā, kur dalībnieku skaits pārsniedz 12 dalībniekus, jāvienojas papildus

pilnas dienas grupas koučinga sesija – 600EUR/max 16 dalībnieki. Dalībnieku skaitam pārsniedzot 16 dalībniekus, par cenu jāvienojas papildus

Norises biežums:
individuālā sesija 1 reizi nedēļā, rekomendējamas vismaz 3-5 sesijas atkarībā no pieprasījuma temata, maksimālais sesiju skaits nav ierobežots

3h grupas sesija 1-2 reizes mēnesī

pilnas dienas grupas koučinga sesija rekomendējama ne biežāk kā 1 reizi trijās nedēļās (nepieciešams laiks iegūtās informācijas pārstrādei un prasmju nostiprināšanai)

Norises vieta:
organizāciju un uzņēmumu koučinga pakalpojumi pieejami klātienē – kouča telpās vai klienta nodrošinātās telpās (papildus apmaksājams laiks ceļam, ja norises vieta ārpus Rīgas pilsētas teritorijas). Iespējamas koučinga sesijas attālināti, izmantojot Skype videokonferences platformu vai citu virtuālās tikšanās platformu