Hartmanes konsultāciju centrs

NEKUSTAMO ĪPAŠUMU DARĪJUMI

Konsultācijas saistībā ar nekustamā īpašuma iegādi, atsavināšanu, dāvināšanu, maiņu, sadali, servitūtiem, apsaimniekošanu un ieķīlāšanu

Nekustamo īpašumu pirkuma, pārdošanas, dāvinājuma, maiņas, apsaimniekošanas, hipotēkas, īres un nomas līgumu un pārējo dokumentu projektu sagatavošana, analīze un saskaņošana

Juridiskā palīdzība nekustamā īpašuma iegādes, atsavināšanas un sadales darījumos

Pārstāvība zemesgrāmatā, Valsts Zemes dienestā, pašvaldībā un citās iestādēs sasitībā ar nekustamā īpašuma iegādes, atsavināšanas, ieķīlāšanas, sadales un uzturēšanas jautājumiem

Juridiskā palīdzība, konsultācijas un pārstāvība hipotekāro kredītu jautājumos, dokumentu projektu sagatavošana, analīze un saskaņošana

Juridiskā palīdzība, konsultācijas un pārstāvība nekustamā īpašuma kopīpašnieku strīdos par nekustamā īpašuma koplietošanas jautājumiem  un kopīpašuma sadales jautājumos

Juridiskā palīdzība saistībā ar servitūtu nodibināšanu un reģistrāciju nekustamajam īpašumam zemesgrāmatā