Hartmanes konsultāciju centrs

MEDIATORU SUPERVĪZIJA

Supervīzijas paredzētas dažādās profesionālās darbības vidēs praktizējošiem mediatoriem. Mediatoru supervīzijas būs piemērotas arī mediatoriem, kuri pēc īsāka vai ilgāka pārtraukuma perioda atgriežas mediatora profesionālajā darbā, lai viņi atgūtu savu profesionālo pašapziņu, pārliecību un profesionālo drosmi atkal atsākt profesionālā darba gaitas mediācijā.

Īpaši vērtīgas šīs supervīzijas būs mediatoriem savu darba gaitā/rezultātā uzkrāto spēcīgo vai apslēpto emociju izstrādei un profesionālo šaubu, baiļu un bažu “atkodēšanai”, atrodot svarīgo vēstījumu, ko tās caur sevi vēlas atklāt, padarīt mediatoram redzamu, tādejādi līdzšīnējos šķēršļus pārvēršot par resursiem profesionālās darbības veikšanai.

Grupas supervīzijas tiek veltītas grupas dalībnieku prakses dažādu situāciju un gadījumu analīzei, aplūkojot tos (konfidencialitāte tiek saglabāta, neidentificējot klientus un ar viņiem saistītu personīgu informāciju) un rodot kopīgi dažādus skatījumus un pieejas konkrētās situācijas vai gadījuma maksimāli efektīvam un ētiskam risinājumam, savstarpēji grupas darbā pilnveidojot savas mediatora prasmes, jo īpaši konfliktu risināšanas prasmes, un paaugstinot profesionālo, sociālo un emocionālo kompetenci u.c.

Mediatoru supervīzijas tiek izmantotas dažādas tehnikas, pieejas un metodes, ko grupas dalībnieki varēs apgūt caur personīgo pieredzi grupā un turpmāk tās pēc nepieciešamības integrēt savā mediatora darbā, tādejādi bagātinot savu mediatora “instrumentu” klāstu.   

Sesijas formāts:
individuālās supervīzijas sesijas
grupas supervīzijas sesijas (min 5 dalībnieki grupā; vienreizējās grupās min 3 dalībnieki)

Sesijas ilgums:
individuālā sesija – 1h vai 1,5h pēc vienošanās
grupas sesija – 3h

Cena:
individuālā sesija – 50EUR par 1h sesiju; 70EUR par 1,5h sesiju
grupas sesija – 40EUR/dalībnieks/sesija
vienreizējās grupās – 30EUR/dalībnieks/sesija

Norises biežums:
individuālās sesijas formātā –
vienreizējās grupas sesijas – 1 reize mēnesī, regulāri katra mēneša pirmajā otrdienā, plkst 17:00-20:00, arī vasaras periodā
īstermiņa grupas sesijas – 1 reize mēnesī (min 1 sesija), īstermiņa grupas formāts pieejams pēc konkrētas mediatoru grupas pasūtījuma
pastāvīgās grupas sesijas – 1 reize mēnesī, norises periods septembris – jūnijs; jūlijs-augusts brīvs; iespēja pievienoties jauniem dalībniekiem grupai septembrī, sezonas 1.sesijā ar grupas akceptu

Norises vieta:
supervīzijas pakalpojumi pieejami klātienē – supervizora telpās vai klienta nodrošinātās telpās iespējamas supervīzijas sesijas attālināti, izmantojot Skype videokonferences platformu vai citu virtuālās tikšanās platformu