+371 29284543

Hartmanes konsultāciju centrs

MANTOJUMA LIETAS

Konsultācijas mantošanas jautājumos par mantas novēlējumiem un mantošanas tiesībām

Mantojuma līgumu un testamentu projektu sastādīšana, analīze un saskaņošana

Pārstāvība ārpustiesas, pirmstiesas un tiesas procesos saistībā ar mantojuma strīdiem

Juridiskā palīdzība mantojuma sadales jautājumos