+371 29284543

Hartmanes konsultāciju centrs

LAULĀTO MANTISKĀS ATTIECĪBAS

Konsultācijas par laulāto mantiskajām attiecībām un mantisko jautājumu noregulēšanu

Laulības līgumu projektu izstrāde, analīze un saskaņošana

Laulības šķiršanas dokumentu projektu izstrāde, analīze un saskaņošana

Juridiskā palīdzība laulāto mantas sadales jautājumos

Pārstāvība ārpustiesas, pirmstiesas un tiesas procesā laulības šķiršanas gadījumos