Hartmanes konsultāciju centrs

KOUČU SUPERVĪZIJA

Supervīzijas galvenokārt ir paredzētas dažādās specializācijās un dažādās profesionālās darbības vidēs praktizējošiem koučiem, bet ir pieejamas arī kursantiem/studentiem, kuri vēl tikai atrodas koučinga apmācības procesā, jo īpaši prakses laikā.

Kouču supervīzijas būs piemērotas arī koučiem, kuri pēc īsāka vai ilgāka pārtraukuma perioda atgriežas koučinga profesionālajā darbā, lai viņi atgūtu savu profesionālo pašapziņu, pārliecību un profesionālo drosmi atkal atsākt profesionālā darba gaitas koučingā.

Īpaši vērtīgas šīs supervīzijas būs koučiem savu darba gaitā/rezultātā uzkrāto emociju izstrādei un profesionālo šaubu, baiļu un bažu “atkodēšanai”, atrodot svarīgo vēstījumu, ko tās caur sevi vēlas atklāt, padarīt koučam redzamu, tādejādi līdzšīnējos šķēršļus pārvēršot par resursiem profesionālās darbības veikšanai.

Grupas supervīzijas tiek veltītas grupas dalībnieku prakses dažādu situāciju un gadījumu analīzei, aplūkojot tos (konfidencialitāte tiek saglabāta, neidentificējot klientus un ar viņiem saistītu personīgu informāciju) un rodot kopīgi dažādus skatījumus un pieejas konkrētās situācijas vai gadījuma maksimāli efektīvam un ētiskam risinājumam, savstarpēji grupas darbā pilnveidojot savas kouča prasmes un paaugstinot profesionālo, sociālo un emocionālo kompetenci u.c.   

Sesijas formāts:
individuālās supervīzijas sesijas vai grupas supervīzijas sesijas
minimālais dalībnieku skaits grupā ir 5 dalībnieki

Sesijas ilgums:
individuālā sesija – 1h vai 1,5h pēc vienošanās
grupas sesija - 3h

Cena:
individuālā sesija – 80EUR par 1 h sesiju; 100EUR par 1,5h sesiju
grupas sesija – 300EUR/sesija/uz visiem grupas dalībniekiem kopā

Norises biežums:
individuālā sesija – 1 līdz 2 reizes nedēļā
grupas sesija – 1 līdz 2 reizes mēnesī

Norises vieta:
supervīzijas pakalpojumi pieejami klātienē – supervizora telpās vai klienta telpās pēc vienošanās vai attālināti – caur Skype vai citu virtuālās tikšanās platformu (grupa)