Hartmanes konsultāciju centrs

KOMERCLIETAS

Konsultācijas par uzņēmumu dibināšanu, darbības organizēšanu, dalībnieku/akcionāru tiesiskajām attiecībām, lēmumu pieņemšanu sapulcēs, vadības jautājumiem, restrukturizāciju, reorganizāciju, likvidāciju un maksātnespējas procesu

Interešu pārstāvība tiesā, valsts un pašvaldības iestādēs

Uzņēmumu (SIA, AS, IK, PS) reģistrācijas dokumentu projektu sagatavošana, reģistrācija

Juridiskā palīdzība uzņēmumu dibināšanā, darbības organizācijā, restrukturizācijā, reorganizācijā, likvidācijā, maksātnespējas procesā

Juridiskā palīdzība uzņēmumu pirkšanas/pārdošanas procesā

Uzņēmumu dalībnieku/akcionāru sapulču organizēšana, protokolēšana

Uzņēmumu dalībnieku/akcionāru pārstāvība sapulcēs

Uzņēmumu pamatdokumentu grozījumu projektu izstrāde, reģistrācija

Dalībnieku/akcionāru līgumu projektu izstrāde un analīze

Komercdarījumu dokumentu projektu sagatavošana, analīze un saskaņošana

Komercdarījumu risku izpēte un analīze