Hartmanes konsultāciju centrs

KOMANDU KOUČINGS

Komandas koučinga klients ir komanda, bet pasūtītājs var būt gan pati komanda (komandas vadītājs) – ja tā ir ārpus vienas organizācijas/uzņēmuma ietvariem izveidota komanda, vai organizācija/uzņēmums – ja komanda ir izveidota tā ietvaros.

Komandu koučings atšķiras no grupas koučinga (piem., organizāciju vai vadības koučings) ar to, ka komandu veido parasti no 3 līdz 25 dalībnieki, kuri ne vienmēr ir vienas organizācijas/uzņēmuma darbinieki, un kuri:
⦁    mijiedarbojoties strādā pie kopīga uzdevuma izpildes
⦁    savstarpēji solidāri nes atbildību par kopīgā darba gala rezultātu
⦁    saskata sevi kā daļu no komandas ar kopīgiem mērķiem kāda projekta (regulārs, ilgstošs vai vienreizējs) ietvaros
Proti, katrs komandas loceklis piekrīt komandas kopīgajiem mērķiem, ir atkarīgs no pārējiem komandas locekļiem, viņiem ir kopēja vadība un kopējs “liktenis” (ilgstošāks vai mazāk ilgstošs projekts utt.), un kas ir būtiski – katrs komandas loceklis sevi identificē ar savu komandu (atzīst sevi par šīs komandas pilntiesīgu locekli).
Komandu koučingā galvenokārt (tomēr ne tikai) tiek strādāts ar tādiem komandas darba aspektiem, kā:
⦁    komandas galveno procesu pārvaldība: mērķu nospraušana, lēmumu pieņemšana, inovāciju ieviešana, operatīvās darbības analīze utt.
⦁    starppersonu komunikācijas dinamika: slēpto un atklāto konfliktu identificēšana un to vadība, efektivitāti paaugstinoša mikroklimata radīšana, komandas konstruktīvā emocionālā intelekta līmeņa paaugstināšana
⦁    laika pārvaldīšanas jautājumi: akcentu izkārtošana uz notikušo (pagātne), notiekošo (tagadne) un plānoto (nākotne), efektīva laika plānošana utt.

Sesijas formāts:

Komandas sesijas


Sesijas ilgums: 

Pilnas dienas komandas sesija 10:00-17:00, ieskaitot pārtraukumus pusdienām un kafijas pauzes

Pēc pasūtītāja pieprasījuma ir pieejamas komandas sesijas 3h garumā


Cena:

Pilnas dienas komandas sesija – 500EUR

3h komandas sesijas cena – 300EUR

Cena noteikta pie max 16 dalībnieku komandas. Ja komandas dalībnieku skaits pārsniedz 16 dalībniekus – pakalpojuma cena tiek noteikta pēc vienošanās.


Norises biežums:

3h komandas sesija 1-2 reizes mēnesī

Pilnas dienas komandas koučinga sesija rekomendējama ne biežāk kā 1 reizi trijās nedēļās (nepieciešams laiks iegūtās informācijas pārstrādei un prasmju nostiprināšanai)


Norises vieta:

komandu koučinga pakalpojumi pieejami klātienē – kouča telpās vai klienta nodrošinātās telpās (papildus apmaksājams laiks ceļam, ja norises vieta ārpus Rīgas pilsētas teritorijas). Iespējamas koučinga sesijas attālināti, izmantojot Skype videokonferences platformu vai citu virtuālās tikšanās platformu