Hartmanes konsultāciju centrs

KOMANDAS SUPERVĪZIJAS

Komandas supervīzijas paredzētas jebkura formāta īstermiņa, ilgtermiņa vai pastāvīgai komandai – gan no biznesa vides, gan no NVO sektora, gan valsts un pašvaldību sektora, kā arī jebkurām projektu komandām, kas nav piesaistītas kādam konkrētam uzņēmumam, biedrībai, iestādei vai organizācijai un kurām ir vienots mērķis.

Komandas supervīzijas darbs var būt vērsts uz komandas saliedēšanu, jaunu locekļu iekļaušanu komandā,  konfliktu atklāšanu un risināšanu, krīzes situāciju risināšanu, komandas darba optimizēšanu un produktivitātes paaugstināšanu, mērķu nostiprināšanu un sasniegšanu, lomu/funkciju sadali un respektēšanu/atzīšanu komandā, komandas locekļu un komandas vadības domstarpību atklāšanu un risināšanu u.c. jautājumiem pēc pasūtījuma. Komandas supervīzija īpaši ir piemērota vadības komandām, struktūrvienību un starp-struktūrvienību, kā arī projektu komandām, lai pilnveidotu komandas darba efektivitāti, mācītos atpazīt savas un citu rīcības un attieksmes grupā, vienotos par kopēju izpratni, mērķiem un ikviena darbinieka produktīvu rīcību.

Sesijas formāts:
komandas supervīzijas sesijas

Sesijas ilgums:
pilnas dienas komandas sesija 10:00-17:00 (ieskaitot pārtraukumus pusdienām un kafijas pauzēm)
pēc pasūtītāja pieprasījuma ir pieejamas komandas sesijas 3h garumā

Cena:
pilnas dienas komandas sesija – 500EUR
3h komandas sesijas cena – 300EUR

Norises biežums:
3h komandas sesija - 1 vai 2 reizes mēnesī
pilnas dienas komandas supervīzijas sesija rekomendējama ne biežāk kā 1 reizi trijās nedēļās

Norises vieta:
komandu supervīzijas pakalpojumi pieejami klātienē – supervizora telpās vai klienta nodrošinātās telpās iespējamas supervīzijas sesijas attālināti, izmantojot Skype videokonferences platformu vai citu virtuālās tikšanās platformu