Hartmanes konsultāciju centrs

GRUPAS SUPERVĪZIJA

Grupas formāts ir piemērots viena uzņēmuma, iestādes, biedrības vai organizācijas darbinieku, piem., nodaļu vadītāju, zemākā un vidējā līmeņa vadītāju, kuri savā starpā neveido komandu un nav savstarpēji tiešās pakļautības attiecībās, supervīzijai. Kā arī atsevišķu nodaļu, struktūrvienību darbinieku, piem., klientu apkalpošanas speciālistu, supervīzijai.

Tematiskās grupas supervīzijas var tikt adresētas vienas profesijas (piem., sociālo darbinieku, izglītības darbinieku, konsultantu u.c.) vai viena vadības līmeņa  (piem., personāla vadītāju u.c.) pārstāvjiem, kas strādā dažādos uzņēmumos, iestādēs, organizācijās un atšķirīgās profesionālās darbības vidēs - biznesa, NVO, valsts vai pašvaldības sektorā. Šādu grupu darbā jo īpaši tiek vērsta uzmanība uz konfidencialitātes ievērošanu.
Darbs grupas supervīzijās tiek fokusēts uz grupas dalībnieku ar profesionālo darbību saistītiem pieprasījumiem, t.sk. arī - saskarsmes prasmes, konfliktu situāciju risināšana, lēmumu pieņemšana, kompetenču paaugstināšana, un kompetenču pilnveidošanu, emocionālās un profesionālās izdegšanas risku mazināšanu u.c. grupas dalībnieku pieteiktiem ar profesionālo darbību saistītajiem jautājumiem.

Grupas supervīzijā var tikt iesaistīti arī visi/lielākā daļa uzņēmuma, iestādes vai organizācijas darbinieku – ja tas ir mazais vai vidējais uzņēmums, iestāde vai organizācija. Šāda formāta supervīzijas var tikt vērstas uz kolektīva saliedēšanu, krīzes situācijas risināšanu, pārmaiņu ieviešanu un adaptāciju, apslēptu vai atklātu konfliktu, kas skar visu kolektīvu vai lielāko tā daļu, risināšanu (ja nav nepieciešamības pēc mediācijas procesa) u.c. gadījumos, kad kādā procesā nepieciešams iesaistīt visu kolektīvu,  lielāko tā daļu vai savstarpēji teritoriāli nošķirtu struktūrvienību vai filiāļu darbiniekus.

Sesijas formāts:
grupas supervīzijas sesijas

Sesijas ilgums:
grupas sesija - 3h
atkarībā no dalībnieku skaita un klienta pieprasījuma ir pieejamas supervīzijas sesijas vienas dienas ietvaros, no plkst 10:00 līdz plkst 17:00. Pakalpojuma cena pēc vienošanās.

Cena:
300EUR par 3h sesiju grupā līdz 12 dalībniekiem
par pakalpojuma cenu grupā, kur dalībnieku skaits pārsniedz 12 dalībniekus, jāvienojas papildus.

Norises biežums:
grupas 3h sesija – 1 vai 2 reizes mēnesī
grupas sesijas dienas ietvaros (10:00-17:00) rekomendējamas ne biežāk kā 1 reizi mēnesī

Norises vieta:
organizāciju un uzņēmumu supervīzijas pakalpojumi pieejami klātienē – supervizora telpās vai klienta nodrošinātās telpās
iespējamas supervīzijas sesijas attālināti, izmantojot Skype videokonferences platformu vai citu virtuālās tikšanās platformu