Hartmanes konsultāciju centrs

EKSISTENCIĀLAIS KOUČINGS

Eksistenciālais koučings paredzēts kopīgam izpētes darbam par eksistenciālajiem lielumiem un likteni kā dotību: dzīve, laiks un laicīgums; brīvība, izvēle un atbildība; liktenis – ierobežojumi un iespējas; nenoteiktība un nezināmais; sociums, vienatne un vientulība; jēga - bezjēdzība un izmisums,  u.c. Eksistenciālais koučings lielā mērā ir balstīts fenomenoloģiskajā pieejā un filozofiskajā pieejā un ir paredzēts cilvēkiem, kuri vēlas “doties iepriekš nezināma maršruta celojumā”, lai izpētītu un izprastu savas dzīves jēgu, jēgu savai esībai un būtībai, un dzīvotu savu dzīvi. Lai ļautu sev dzīvot ar jēgu piepildītu pašam savu dzīvi, neskatoties uz apstākļiem, kas reizēm šķiet kvalitatīvu dzīvi ļoti ierobežojoši. Cilvēka dzīve tiek apskatīta četros vielaikus pastāvošos izplatījumos: fiziskajā (materiālais nodrošinājums, ķermeniskums, priekšmetiskums), sociālajā (cilvēki, attiecības, mijiedarbība, vide, apstākļi), psiholoģiskajā (prāts, tuvas attiecības, emocijas, uzvedība utt.) un garīgajā (gars, dvēsele, ticība, vērtības, pārliecības) izplatījumā.

Sesijas formāts:
individuālās sesijas


Sesijas ilgums:
1h vai 1,5h pēc vienošanās


Cena:
100EUR par 1h sesiju
120EUR par 1,5h sesiju


Norises biežums:
1 – 2 sesijas nedēļā, rekomendējamas vismaz 3-5 sesijas, maksimālais sesiju skaits nav ierobežots


Norises vieta:
koučinga pakalpojumi pieejami klātienē - kouča telpās vai klienta telpās pēc vienošanās (papildus apmaksājams laiks ceļam), vai attālināti – caur Skype vai citu platformu.