Hartmanes konsultāciju centrs

DZĪVES KOUČINGS

Dzīves koučinga (life coaching) pamatuzdevums – palīdzēt klientam atrast un izvērst savu līdz šim neapzināto potenciālu, iekšējos resursus, un ar to palīdzību realizēt savus uzstādītos dzīves mērķus, paaugstināt savas dzīves kvalitāti, ieviest vēlamās pārmaiņas savā dzīvē.

Dzīves koučinga būtība – veicināt klienta prasmes rast iespējas savu mērķu sasniegšanai, prasmes rast atbildes uz nopietniem dzīves jautājumiem, prasmes pārvarēt grūtības - izmantojot savu iekšējo potenciālu/resursus, kurus, iespējams, klients pats vēl neapzinās.
 

Sesijas formāts:
individuālās sesijas

Sesijas ilgums:
1h vai 1,5h pēc vienošanās

Cena:
75EUR par 1h sesiju, 110EUR par 1,5h sesiju,
 

Norises biežums:
1 – 2 sesijas nedēļā, rekomendējamas vismaz 3-5 sesijas, maksimālais sesiju skaits nav ierobežots

Norises vieta:
koučinga pakalpojumi pieejami klātienē - kouča telpās vai klienta telpās pēc vienošanās (papildus apmaksājams laiks ceļam), vai attālināti – caur Skype.

Galvenie (bet ne vienīgie) virzieni, kuriem strādā dzīves koučingā:

1.    Darba jautājumi: neapmierinātība ar savu darbu; zems sava darba snieguma novērtējums un samierināšanās ar neadekvātu darba samaksu; disbalanss ģimene-darbs un darbs-personīgā dzīve; “apburtais aplis”- jāstrādā, lai varētu nodrošināt savu dzīvi, bet dzīve ar šādu darbu ir diezgan nepanesama un nesniedz gandarījumu. Dzīves koučings var palīdzēt izmainīt savu attieksmi pret  darbu un izpeļņu, citādāk veidot attiecības ar darba devēju un darba kolēģiem, prasīt adekvātu darba samaksu par savu darba sniegumu; uzdrošināties meklēt un atrast sev tīkamu darbu utt.

2.    Māja, ģimene, partnerattiecības: neapmierinātība ar savstarpējām attiecībām ģimenē, ar partnerattiecībām, attiecībām ar bērniem, sadzīves jautājumu risināšanu; kad ģimenes laime pārvēršas nepārtrauktā un bezgalīgā sadzīves lietu kārtošanā,  utt. Dzīves koučings var palīdzēt paskatīties uz savu ģimenes situāciju no cita skatu punkta, lai pamazām pārvērstu savu vienmuļo ikdienas sadzīvi par sapņu māju ar laimīgiem tās iemītniekiem vai ... pieņemt lēmumus kaut ko kardināli mainīt savā dzīvē - ko, kad un kā.

3.    Attiecības ar cilvēkiem: ar visdažādākajiem cilvēkiem – radiem, draugiem, paziņām, kolēģiem, autoritatīvām personām, pretējā dzimuma pārstāvjiem, nepazīstamiem cilvēkiem utt. Bieži vien tieši grūtības attiecībās ar kādiem konkrētiem cilvēkiem mēdz traucēt virzībā uz mērķu sasniegšanu, rada problēmas uz “līdzenas vietas” un reizēm – arī atņem kādas būtiskas iespējas. Dzīves koučings var palīdzēt rast kopīgu valodu ar visdažādākajiem cilvēkiem, efektīvi veidot ar viņiem visāda veida attiecības, kas neizbēgami izsauks pozitīvas pārmaiņas klienta dzīvē kopumā.

4.    Personīgās finanses: ļoti nozīmīga cilvēka dzīves joma, kurā ik pa brīdim nākas saskarties ar kādām grūtībām un ierobežojumiem. Dažreiz cilvēku finanšu stāvoklis vairāk atbilst raksturojamam -  “finansiāla nestabilitāte”. Un tas piemīt arī cilvēkiem ar augstu ienākumu līmeni, jo ir tieši saistīts ar nepietiekamām prasmēm naudas resursu sadalē un rīcībā ar saviem ienākumiem, tērējot neapdomīgi un nelietderīgi. Dzīves koučings palīdzēs pārskatīt, izmainīt savu attieksmi pret naudu, rīkoties ar naudas līdzekļiem tādā veidā, lai tie “pieturētos, uzkrātos” un ļautu sasniegt nospraustos finanšu mērķus. Jo tas ir būtisks faktors savas dzīves kvalitātes uzlabošanai.

5.    Lomas: cilvēks savā dzīvē vienlaikus mēdz pildīt ļoti dažādas lomas, no kurām daudzas viņš pat neapzinās. Mēs esam bērni saviem vecākiem un vecāki saviem bērniem vienlaikus; draugi un darba kolēģi; radinieki un konkurenti biznesā; skolotāji un skolnieki; vadītāji un padotie; sieviete, meita, sieva un māte; vīrietis, dēls, vīrs un tēvs vienlaikus utt. Un katra šī loma prasa savu izpildījumu un piepildījumu – enerģiju, uzmanību un spēku. Reizēm mēs turpinām joprojām “nest” jau novecojušas savā dzīvē lomas vai turpinām nest sev nepiekrītošas, svešas lomas, uzņemoties lieku atbildību un nesot svešas nastas. Un tas kopumā var padarīt mūsu dzīvi pietiekami smagu un grūtu, kad vairs nesagādā prieku ierastas mazas lietas, kad dienas sākums vairs nav iemesls svinēt dzīvi utt. Dzīves koučings palīdzēs apzināt un izprast savas lomas, veikt to revīziju un sadalīt prioritātes savām dzīves lomām pēc to nozīmīguma un atsakoties no nevajadzīgām lomām, tādejādi ļaujot ietaupīt savu dzīves laiku - netērojot to veltīgi, bet padarot to sev jēgpilnu. Uzņemoties savu atbildību un atsakoties no “svešas” atbildības un nastas.

6.    Dzīves līdzsvars un kvalitāte: mūsu dzīve sastāv no vairākām svarīgām jomām, t.sk., ģimene, draugi, darbs, atpūta, finanses, veselība utt., parasti tās ir ne mazāk kā astoņas dzīves pamatjomas. Dzīves kvalitāte tiešā veidā ir atkarīga n o tā, cik lielā mērā šīs dzīves pamatjomas atrodas savstarpējā līdzsvarā. Ja pārmērīgi lielu vietu un laiku dzīvē aizņem, piemēram, darbs, tad tas noteikti notiek uz kādas citas dzīves pamatjomas rēķina, kas attiecīgi vairāk vai mazāk tiek atstāta novārtā. Ja ģimenes cilvēka dzīvē galveno vietu un laiku aizņem draugi, tad, iespējams, ka tiek apdalīta ģimenes joma. Jebkurā variantā, ja nelīdzsvars ir pārmērīgs, tad cilvēks agri vai vēlu izjutīs disbalansu un piedzīvos sajūtu, ka “kaut kas viņa dzīvē neiet tā, kā nāktos”, un pārsvarā norakstīs šo sajūtu uz likteni vai “nevar jau visu gribēt”. Un tomēr – varbūt, ka var! Dzīves koučings var palīdzēt identificēt šo “pārmērīgo” dzīves jomu un tās jomas, uz kuru rēķina notiek šī “pārmērība”. Un tālāk jau koučinga tehnikām, soli pa solim ir iespējams lielā mērā līdzsvarot visas dzīves pamatjomas, lai atjaunotu harmonijas izjūtu un paaugstinātu arī dzīves kvalitātes līmeni.

7.    Veselība: svarīga cilvēka dzīves joma; nebūs labas veselības – nebūs viss pārējais tādā mērā, kā varētu būt. Var jau domāt, ka slimošanas jautājumi piekrīt tikai ārstiem. Tomēr, visbiežāk veselības problēmas ir sekas sliktai/nevērīgai attieksmei pašam pret sevi, pret savu organismu. Protams, ka ārsts ārstēs, un tā tam arī jābūt. Tomēr koučings palīdzēs izveidot un uzturēt sev atbilstošu veselīgu dzīves veidu, pienācīgā kārtā parūpējoties par savu veselību un līdz ar to arī par savas dzīves kvalitāti kopumā.