+371 29284543

Hartmanes konsultāciju centrs

DARBA TIESĪBAS

Konsultācijas darba tiesisko attiecību jautājumos

Pārstāvība ārpustiesas, pirmstiesas un tiesas procesos darba strīdos

Darba līgumu un ar to saistīto dokumentu projektu izstrāde, saskaņošana un analīze

Juridiskā palīdzība saistībā ar darba tiesisko attiecību izbeigšanu