+371 29284543

Hartmanes konsultāciju centrs

BIEDRĪBAS UN NODIBINĀJUMI

Konsultācijas par biedrību un nodibinājumu reģistrāciju, sapulču organizēšanu, lēmumu pieņemšanu, darbības organizāciju un likvidāciju

Biedrību (arī profesionālo asociāciju un to apvienību) dibināšanas dokumentu projektu izstrāde, reģistrācija

Juridiskā palīdzība biedrību un nodibinājumu dibināšanā un likvidācijas procesā

Biedru sapulču organizēšana, protokolēšana, pārstāvība sapulcēs

Pamatdokumentu un to grozījumu sagatavošana, reģistrācija